buldog

Sylwetka i umiejtnoci absolwenta studiw podyplomowych:

Absolwenci zdobd wiedz i umiejtnoci w zakresie:

  • hodowli, utrzymania i pielgnacji psw
  • wychowania i podstawowego szkolenia psw
  • ustawodawstwa i zasad postpowania z psami
  • przeprowadzania testw psychicznych dla psw ras uznanych za niebezpieczne i ich mieszacw.

Absolwenci studiw podyplomowych bda posiada wiedz z zakresu biologii psw oraz rodowiska ich bytowania, a take wiedz na temat wykorzystania psw w subie, rekreacji i terapii. Absolwent bdzie rozumia znaczenie chowu i hodowli psw w yciu czowieka, a w szczeglnoci znaczenie relacji czowiek zwierz. Bdzie zdolny prowadzi hodowl i doradztwo zwierzt towarzyszacych psw zgodnie z podstawami naukowymi.

Absolwenci otrzymuj wiadectwo ukoczenia Podyplomowych Studiw SGGW.