buldog

Cele i zaoenia programowe

W Polsce mamy okoo 8 milionw psw. Nie przesadzajc mona powiedzie, e w kadym obejciu wiejskim jest co najmniej jeden pies, psy trzymane s te w miastach w mieszkaniach w bloku i w apartamentach. Jestemy na drugim miejscu na wiecie (po Stanach Zjednoczonych) w liczbie psw przypadajcych na statystycznego mieszkaca. Wikszo tych psw to mieszace, jedynie okoo 100 000 spord nich to psy rasowe. Psy peni w naszym kraju przerne funkcje uytkowe, od pilnowania domw czy obiektw przemysowych, poprzez ochron stad przed drapienikami, a do pomocy upoledzonym dzieciom, czy wyszukiwania ludzi poszkodowanych w czasie katastrof. Jednak podstawowym zadaniem wikszoci z nich jest funkcja zwierzt towarzyszcych - przyjaci ludzi.

Wielu mionikw psw, osb zajmujcych si amatorsko lub zawodowo ich hodowl, ukadaniem i pielgnacj poszukuje rzetelnej, fachowej wiedzy na ten temat (psw).

Nie zawsze jednak stosunki midzy nami, a naszymi psami ukadaj si tak dobrze. Zdarzaj si czsto przypadki zncania nad psami, pozostawiania ich bez opieki, a take przypadki agresji psw w stosunku do ludzi. Tymi dwoma aspektami istnienia psw w naszym spoeczestwie zajmuje si w sposb szczeglny Ustawa o Ochronie Zwierzt i stosowne Rozporzdzenia. Nakadaj one na organy administracji terenowej obowizek podjcia decyzji o odebraniu psa wacicielowi, ustalania zasad wyapywania zwierzt bezdomnych i wydawania zezwole na utrzymywanie psa jednej z ras uznanych za agresywne. Tymczasem urzdnicy organw administracji terenowej nie maj zwykle adnego przeszkolenia, czy wiedzy umoliwiajcych im prawidowe wywizywanie si z tych zada.

Std powsta pomys zorganizowania przy Wydziale Nauk o Zwierztach SGGW Studiw , ktre umoliwi osobom zainteresowanym poszerzenie wiedzy na temat tego najbardziej zwizanego z czowiekiem gatunku.

Celem studiw jest zapoznanie suchaczy z zasadami wychowu, utrzymania i hodowli psw, umiejtnego okrelenia predyspozycji behawioralnych i moliwoci ich ksztatowania

Pomys utworzenia Studiw Podyplomowych "Pies w spoeczestwie - hodowla i zachowanie" otrzyma pozytywn opini Departamentu Bezpieczestwa ywnoci i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa wedug ktrej: "kwalifikacje i uprawnienia nabyte przez absolwentw Studiw mog by w praktyce wykorzystane zarwno w dziaalnoci organw administracji samorzdowej jak te wpyn na upowszechnianie wiedzy zwizanej z szeroko pojtym dobrostanem dominujcego liczebnie gatunku zwierzt domowych jakim w Polsce jest pies", a take pozytywn opini Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Zwizku Kynologicznego w Polsce.