buldog

border

Szanowni Państwo,
Psy to najbardziej popularne i najczęściej spotykane w naszych domach zwierzęta. Pełnią w naszym kraju przeróżne funkcje użytkowe, od pilnowania domów czy obiektów, poprzez ochronę stad, do wyszukiwania ludzi poszkodowanych w czasie katastrof czy zasypanych pod lawinami. Jednakże podstawowym zadaniem większości z nich jest funkcja zwierząt towarzyszących - przyjaciół ludzi. Stąd duże zainteresowanie pogłębieniem wiedzy o biologii, hodowli i behawiorze tego gatunku zarówno wśród miłośników psów, jak i osób, które z racji pełnionych funkcji mają do czynienia z ustawodawstwem regulującym postępowanie w przypadku problemów związanych z psami.

Dlatego też powstał pomysł zorganizowania przy Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW Podyplomowych Studiów "Pies w społeczeństwie - hodowla i zachowanie" do uczestnictwa, w których serdecznie państwa zapraszam!

Dr Katarzyna Fiszdon