buldog

Kandydaci na studia

Studia skierowane jest do:

  • osb zajmujcych si hodowl i szkoleniem psw (amatorsko i zawodowo)
  • osb zajmujcych si ochron zwierzt
  • pracownikw administracji samorzdowej
  • lekarzy weterynarii i osb zajmujcych si pielgnacj psw
  • nauczycieli szk rolniczych

Suchacze Studiw, to:

  • Osoby, ktre bdc mionikami psw chc poszerzy swoja wiedz na temat zasad postpowania z nimi, ich prawidowego wychowu, utrzymania i hodowli.
  • Osoby zawodowo zajmujce si szkoleniem psw i doradztwem w zakresie behawioru, ktre chc pogbi swoj wiedz teoretyczn.
  • Osoby, ktre bd przygotowane do dziaania jako pracownicy socjalni wsppracujcy z orodkami gminnymi i TOZ-em w zakresie prawidowej opieki i utrzymania psw, a take: przeprowadzania testw psychicznych dla psw ras uznanych za niebezpieczne i ich mieszacw, oceny prawidowoci stosowanego zabezpieczenia ich utrzymania, a take bd mogy organizowa zajcia z prawidowego zachowania si wobec psw na terenie przedszkoli i szk podstawowych.