buldog

Program studiw

Kierownik studiw: dr in. Katarzyna Fiszdon
Czas trwania: 2 semestry, 12 zjazdw 2-dniowych, ogem 180 godz.
Przewidziany termin rozpoczcia - padziernik 2018

Sylabusy:

ywienie, pomieszczenie i transport
Zoopsychologia gatunku
Wychowanie psow i podstawy szkolenia
Uytkowanie psow w owiectwie
Uzytkowanie psow subowych, pasterskich i terapetycznych
Podstawy biologii
Profilaktyka weterynaryjna i pielgnacja
Pozycja psa w prawie polskim, relacje pies-czowiek pies w prawie, relacje pies-czlowiek
Podstawy neurofizjologii i zachowania sie psw
Metody pracy hodowlanej
Charakterystyka grup rasowych

Tematyka ta realizowana bdzie w ramach nastpujcych przedmiotw:

Nazwa PrzedmiotuOgem godzinWykadywiczenia
Podstawy biologii psw1010
ywienie1212
Profilaktyka weterynaryjna i pielgnacja1046
Charakterystyka grup rasowych2020
Podstawy neurofizjologii i zachowania si psw1515
Uytkowanie psw w owiectwie i ochronie zwierzyny dzikiej1010
Metody pracy hodowlanej 1055
Razem w semestrze
857411
Zoopsychologia gatunku 1010
Pozycja psa w prawie polskim i relacje pies czowiek 3030
Uytkowanie psw subowych, pasterskich i terapeutycznych 1010
Wychowanie psw i podstawy szkolenia 2020
Testy predyspozycji psychicznych 15105
Seminarium 1010
Razem w semestrze
958015
Praca dyplomowa
OGӣEM 18015426

Wykadowcami bd pracownicy Wydziau Nauk o Zwierztach i Wydziau Nauk Weterynaryjnych SGGW, a take specjalici z zakresu szkolenia psw z rnych dziedzin uytkowania.

Warunki ukoczenia studiw podyplomowych

W drugim semestrze uczestnicy studiw realizuj pod opiek promotora indywidualn prac kocow. Tematyka pracy obejmuje wybrane zagadnienia omawiane w trakcie zaj dydaktycznych.

Warunkiem ukoczenia studiw jest zaliczenie przewidzianych w programie studiw przedmiotw, zoenie pracy i zdanie egzaminu kocowego. Egzamin kocowy skada si z prezentacji pracy kocowej oraz odpowiedzi na pytania zadane przez komisj egzaminacyjn powoan przez Kierownika studiw.

Po spenieniu w/w warunkw suchacze otrzymuj wiadectwo ukoczenia studiw podyplomowych.