buldog

Rekrutacja

Suchaczami studiw podyplomowych moga by osoby posiadajace dyplom ukoczenia studiw co najmniej pierwszego stopnia. Studia bda trway dwa semestry. Zajcia bda rozpoczynay si w semestrze zimowym zgodnie z organizacja roku akademickiego w uczelni .

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa si na zasadzie kolejnoci zgosze i zoenia kompletnych dokumentw.

Warunkiem przyjcia na studia jest zoenie nastpujacych dokumentw:

  1. Podanie o przyjcie na studia
  2. Kwestionariusz osobowy
  3. Odpis lub powiadczona przez uczelni kopia dyplomu ukoczenia studiw uprawniajacych do podjcia ksztacenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukoczenia uczelni wyszej za granic kandydat skada orygina dyplomu oraz jego tumaczenie na jzyk polski potwierdzony przez upowanione instytucje, a take dokument potwierdzajacy nostryfikacj dyplomu lub zawiadczenie o zwolnieniu z postpowania nostryfikacyjnego
  4. Dowd wpaty opaty wpisowej

Opaty za studia prosz dokonywa na konto: 71 1240 6003 1111 0000 4943 8060 .
Odbiorca: Szkoa Gwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Adres: ul Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Tytu wpaty: Studia Podyplomowe kod PC 507-10-070200-Q00104-99
nazwisko i imi studenta

Termin naboru -
04.06.2018 - 31.08.2018

maksymalna liczba miejsc 30, minimalna liczba osb do uruchomienia edycji - 22

Dokumenty mona skada w terminie od 04.06.2018 - 31.08.2018 za porednictwem:

  1. poczty tradycyjnej na adres: Katedra Genetyki i Oglnej Hodowli Zwierzt SGGW w Warszawie, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
  2. poczty elektronicznej pod adresem: kgohz@sggw.pl, katarzyna_fiszdon@sggw.pl Po zatwierdzeniu listy zgosze zostan rozesane decyzje o przyjciu na studia .

Chtnych prosimy o zapoznanie si z regulaminem Studiw:
Regulamin Studiw Podyplomowych